Solidarność 80 Związek Zawodowy NSZZ Solidarność 80

Urodzenie dziecka         - 300 zł

Zgon członka Związku   - 500 zł

Zgon członka rodziny     - 200 zł

Odprawa emerytalna      - 300 zł

Zapomoga za pobyt powyżej 21 dni L-4   -50 zł

Dofinansowanie imprez oddziałowych   - 100 zł

Dofinansowanie do kolonii lub zielonej szkoły     - 50 zł / 1 RAZ W ROKU

Pomoc socjalna(zapomoga) z tytułu choroby, zdarzeń losowych   - Do 700

Świadczenie Barbórkowe  - Kwota zostanie ustalona na posiedzeniu Komisji zakładowej.Dodaj komentarz


Dodaj

© 2013-2023 PRV.pl
Strona została stworzona kreatorem stron w serwisie PRV.pl